Tekstgrootte aanpassen -+
Orchidee Folders Schilderij Decoratie Dossiers Boeken Decoratie Dossiers Ornament Decoratie Decoratie Orchidee Orchidee Schilderij Decoratie Plafondlamp Huisnummer Voorgevel Gang Bespreekkamer Deuren

Echtscheidingsnotaris

Echtscheiden? Dat kan snel, eenvoudig en goedkoop!

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zo’n honderd keer per dag wordt besloten tot een echtscheiding. Vaak is het voor de betrokkenen een moeilijke stap en maken zij een pijnlijke en conflictueuze periode door. Gelukkig komt het ook voor dat partners in goed overleg besluiten het huwelijk te beëindigen. Hoe dan ook, een echtscheiding betekent altijd dat er het een en ander moet worden geregeld. Veel mensen denken dat een echtscheidingsprocedure langdurig en kostbaar is. Maar als beide partijen het onderling eens kunnen worden valt dat vaak mee. Zeker als tijdig deskundige hulp wordt ingeroepen.

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Of men nu uit elkaar gaat als goede vrienden of niet, het is altijd het verstandigst in zakelijk overleg de afspraken te maken die nodig zijn. Als dat lukt, dan hoeft de juridische afhandeling niet ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar te zijn. De partners kunnen dan besluiten tot het laten indienen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Voorafgaand daaraan moeten zij goede afspraken met elkaar maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over de kinderen (omgangsregeling, co-ouderschap,  kinderalimentatie), verdeling van de inboedel, afspraken over de (voormalige) echtelijke woning, verdeling van andere bezittingen (bankrekeningen, vakantiehuis, effecten), eventuele bedrijfsbezittingen, afspraken over opgebouwde pensioenrechten of overige oudedagsvoorzieningen, nabestaandenpensioen en partneralimentatie. Blijft er over bepaalde kwesties onenigheid, dan kan een mediator worden ingeschakeld, om tot afspraken te komen waarin beide partners zich kunnen vinden. Bij het vastleggen van alle relevante afspraken in het zogenaamde scheidingsconvenant en (indien van toepassing) het ouderschapsplan kan de notaris u goed van dienst zijn. Maar ook een gespecialiseerd advocaat speelt een rol bij dit proces. Soms als adviseur. En altijd als indiener van het verzoek bij de rechtbank, omdat dit krachtens de huidige wetgeving vooralsnog is voorbehouden aan de advocatuur.

Integrale dienstverlening

Door de samenwerking met een op het terrein van echtscheidingen deskundig advocatenkantoor en gecertifceerd mediator Alida Noordermeer van Atmavit B.V. levert notariskantoor Van Ligten & Van Ligten grensoverschrijdend advies en een integrale dienstverlening. De cliënt wordt op deze manier one-stop shopping geboden, met een duidelijk stappenplan waarmee alles in één keer goed en kostenefficiënt wordt geregeld.

Vestiging Hilversum
Floralaan 21
1211 JT Hilversum
Postbus 301
1200 AH Hilversum

Vestiging Amsterdam
Middenweg 76
1097 BS Amsterdam
Postbus 301
1200 AH Hilversum

T (035) 621 04 55
F (035) 623 48 01
E info@2vanligten.nlT (020) 705 87 60
E info@2vanligten.nl
Kwaliteitsrekeningen
ABN AMRO: NL53 ABNA 0485 8359 40
RABOBANK: NL83 RABO 0328 2014 56
BTW NL 8188.87.503.B.01
K.v.K. 32129983