Tekstgrootte aanpassen -+
Orchidee Folders Schilderij Decoratie Dossiers Boeken Decoratie Dossiers Ornament Decoratie Decoratie Orchidee Orchidee Schilderij Decoratie Plafondlamp Huisnummer Voorgevel Gang Bespreekkamer Deuren

Personen en familie

Samenwonen

Wie gaat samenwonen met zijn partner, gehuwd/geregistreerd als partner danwel ongehuwd/niet geregistreerd als partner doet er verstandig aan om te bekijken wat de juridische gevolgen hiervan zijn.

Verschil tussen samenwonen en een huwelijk/geregistreerd partnerschap

Wie wenst te gaan samenwonen, behoeft niet te voldoen aan formaliteiten. Hetzelfde geldt voor het beëindigen van de samenwoning. Het feit dat er wordt samengewoond heeft wel fiscale, juridische en verzekeringsrechtelijke gevolgen.
Wie wenst te gaan trouwen/een geregistreerd partnerschap aan te gaan, kan aan formaliteiten niet ontkomen. Een huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft wettelijk een aantal ingrijpende gevolgen.

De belangrijkste verschillen tussen ongehuwd samenleven en trouwen/een geregistreerd partnerschap aangaan liggen op de volgende terreinen:

Om voor uitkering in aanmerking te komen, dient er aan bepaalde voorwaarden te zijn voldaan.

Het opmaken van een samenlevingsovereenkomst

Indien u ongehuwd gaat samenwonen is het verstanig om een afspraken over uw samenwoning vast te leggen in een notarieel samenlevingscontract. U maakt hierin afspraken over de kosten van de huishouding en uw gemeenschappelijke goederen. U kunt vastleggen dat uw gemeenschappelijke goederen bij overlijden van een van u beiden naar de langstlevende gaan. Ook kan het om fiscale redenen en in verband met het recht op partnerpensioen verstandig zijn om een samenlevingsovereenkomst op te stellen.

Huwelijk

Het opmaken van huwelijksvoorwaarden of partnerschapvoorwaarden

Indien u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat en u maakt geen huwelijksvoorwaarden of partnerschapvoorwaarden, dan ontstaat er, op grond van de wet, tussen u en uw partner een gemeenschap van goederen. Uw beider privé vermogens worden samen één gemeenschappelijk vermogen, waar ieder van u voor de helft toe gerechtigd is. De schulden die ieder van u maakt kunnen worden verhaald op de gemeenschap van goederen. Is dit niet uw bedoeling dan moet u huwelijksvoorwaarden of partnerschapvoorwaarden maken. Het opstellen van huwelijksvoorwaarden en partnerschapvoorwaarden is maatwerk. De wet geeft veel ruimte voor de invulling van uw huwelijksvoorwaarden of partnervoorwaarden.

Geregistreerd partnerschap

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap heeft dezelfde wettelijke gevolgen als het aangaan van een huwelijk.

Bescherming van kinderen

Voogdijbenoeming

Wie zorgt er voor uw minderjarige kinderen, wanneer u (en uw partner) komt te overlijden? U kunt daarvoor in uw testament een voogd benoemen. Legt u niets vast, dan zal de kantonrechter zonodig een voogd over uw kinderen benoemen, die de verzorging en opvoeding van uw kinderen voor zijn rekening neemt.

Bewind

Wanneer u uw vermogen of een gedeelte daarvan wilt nalaten aan iemand (bijvoorbeeld een gehandicapt kind, een kleinkind), waarvan u weet dat deze, door zijn leeftijd of geestelijke gesteldheid, niet in staat is om uw erfenis op een goede wijze te beheren, dat kunt u in uw testament een bewindvoerder noemen.
Wilt u dat een onafhankelijke deskundige het bewind voert over het vermogen, dan kunt u overwegen om ons kantoor tot bewindvoerder te benoemen.

Uitsluitingsclausule

U kunt in een testament of in een schenkingsakte regelen dat al hetgeen uw kinderen van u erven niet valt in een eventuele gemeenschap van goederen waarin zij zijn gehuwd. Ook geregistreerd samenwonen valt hieronder. Het erfdeel of de schenking blijft daardoor voor altijd privévermogen voor uw kinderen. Dit privévermogen komt vervolgens bij het overlijden van een kind wél toe aan diegenen die de erfgenamen van dat kind zijn.

Vestiging Hilversum
Floralaan 21
1211 JT Hilversum
Postbus 301
1200 AH Hilversum

Vestiging Amsterdam
Middenweg 76
1097 BS Amsterdam
Postbus 301
1200 AH Hilversum

T (035) 621 04 55
F (035) 623 48 01
E info@2vanligten.nlT (020) 705 87 60
E info@2vanligten.nl
Kwaliteitsrekeningen
ABN AMRO: NL53 ABNA 0485 8359 40
RABOBANK: NL83 RABO 0328 2014 56
BTW NL 8188.87.503.B.01
K.v.K. 32129983