Tekstgrootte aanpassen -+
Orchidee Folders Schilderij Decoratie Dossiers Boeken Decoratie Dossiers Ornament Decoratie Decoratie Orchidee Orchidee Schilderij Decoratie Plafondlamp Huisnummer Voorgevel Gang Bespreekkamer Deuren

Is mediation iets voor u? Doe de zelftest!

Geef 1 punt voor elke vraag waarin u het antwoord van de eerste kolom (links) van toepassing vindt, 2 punten voor de middelste kolom en 3 punten voor de laatste kolom (rechts).

De score

Naast de totaalscore kan ook één bepaald aspect in een individueel geval van doorslaggevende  betekenis zijn. Kolom 1 is dan een indicatie voor een rechtsgang, kolom 3 voor mediation.

De zelftest

A

U en de wederpartij

1 punt

2 punten

3 punten

1

Zijn er meer dan 2 partijen bij het conflict betrokken?

Nee

Ten dele

Ja

2

Ziet u mogelijkheden voor onderhandelen of het doen van een aanbod?

Nee

Ten dele

Ja

3

Wordt van buitenaf druk op u uitgeoefend om snel tot een afronding te komen?

Nee

Ten dele

Ja

4

Is sprake van een langdurige relatie tussen u en de wederpartij?

Nee

Ja, maar de relatie is niet zo belangrijk

Ja, en de relatie is belangrijk

5

Hebt u in de toekomst nog te maken met de wederpartij?

Nee

We komen elkaar waarschijnlijk wel tegen

Ja

6

Is het voor u van belang dat de wederpartij nu eens goed naar uw verhaal luistert?

Nee

Ten dele

Ja

Aantal

 

___ x 1 =

___ x 2 =

___ x 3 =

Totaal A

 

B

Uw belangen en wensen

1 punt

2 punten

3 punten

7

Is het een principiële kwestie voor u?

Ja

Ten dele

Nee

8

Maakt een beslissing door een onafhankelijke derde de afstemming met uw achterban eenvoudiger?

 Ja

 Ten dele

Nee of niet van toepassing

9

Is vertrouwelijkheid belangrijk voor u? Spelen gevoelige thema’s een rol?

Nee

Ten dele

Ja

10

Wilt u (ook) een gedragsverandering of iets anders bewerkstelligen dat alleen via een andere manier dan een rechterlijke uitspraak te realiseren is?

Nee

Ten dele

Ja

11

Is het voor u belangrijk dat u officieel gelijk krijgt of dat u een openbare rehabilitatie krijgt?

Ja

Ten dele

Nee

12

Betreft het een zeer belangrijke kwestie waarbij grote belangen op het spel staan, zodat het belangrijk is zelf invloed te kunnen uitoefenen op het resultaat?

Nee

Ten dele

Ja

13

U kunt goed voor uw eigen belangen op komen deze ook verwoorden.

Nee

Ten dele

Ja

Aantal

 

___ x1 =

___ x 2 =

___ x 3 =

Totaal B

 

C

Het conflict of geschil

1 punt

2 punten

3 punten

14

Spelen meerdere conflicten tegelijkertijd?

Nee

Ten dele

Ja

15

Gaat uw conflict vooral over geld of de verdeling van middelen?

Ja

Ten dele

Nee

16

Is er voornamelijk onenigheid over de uitleg van nieuwe regelgeving of een ander juridisch vraagstuk?

Ja

Ten dele

Nee

17

Zijn er bijkomende vraagstukken, bijvoorbeeld een communicatiestoornis, onbegrip, onduidelijkheid, inschattingsfouten, emotionele thema’s?

Nee

Ten dele

Ja

18

Is het geschil inhoudelijk complex? Dat wil zeggen zijn er meerdere thema’s die ten dele met elkaar samenhangen en waarvoor tegelijkertijd een oplossing moet worden gezocht, of het betreft technisch ingewikkelde of specialistische materie.

Nee

Ten dele

Ja

19

Is met een beslissing van de rechter of arbiter uw conflict opgelost?

Ja

Ten dele

Nee

Aantal

 

___ x 1 =

___ x 2=

___ x 3 =

Totaal C

 

D

Procedure/ traject en resultaat

1 punt

2 punten

3 punten

20

Hoe (formeel) vastgelegd en gereglementeerd moet de procedure/ het traject zijn?

Strikte procedure

Enig houvast is prettig

Zo flexibel mogelijk

21

Wilt u dat het geschil snel uit de wereld is?

Nee

Zou prettig zijn

Ja

22

Is het belangrijk dat u de garantie heeft dat u aan het eind van de procedure/ het traject in elk geval een oplossing heeft?

Ja

Ja, maar niet tegen elke prijs

Nee, ik wil de juiste oplossing

23

Hoe belangrijk is het voor u de kosten in eigen hand te houden?

Niet zo heel belangrijk

Ten dele van belang

Van groot belang

24

Stel u zou gaan procederen, hoe groot is de kans dat u in het gelijk gesteld zult worden?

80% of meer

Tussen de 50% en 80%

50% of minder

25

Is het eenvoudig uw standpunten te bewijzen?

Ja

Ten dele

Nee

Aantal

 

___ x 1 =

___ x 2 =

___ x 3 =

Totaal D

 

Totaal aantal punten categorie A + B + C + D = ___

Bron: Toolkit mediation, derde druk, blz 376-377.
Auteur: M.A. Schonewille

Vestiging Hilversum
Floralaan 21
1211 JT Hilversum
Postbus 301
1200 AH Hilversum

Vestiging Amsterdam
Middenweg 76
1097 BS Amsterdam
Postbus 301
1200 AH Hilversum

T (035) 621 04 55
F (035) 623 48 01
E info@2vanligten.nlT (020) 705 87 60
E info@2vanligten.nl
Kwaliteitsrekeningen
ABN AMRO: NL53 ABNA 0485 8359 40
RABOBANK: NL83 RABO 0328 2014 56
BTW NL 8188.87.503.B.01
K.v.K. 32129983